Banner

Nguồn lực tài chính

Nguồn lực tài chính

Chỉ số tài chính của Ricons luôn có mức tăng trưởng vượt bậc thể hiện qua từng năm, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2015 – 2018.

Trong thời điểm 2019-2020, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Ricons vẫn duy trì mức doanh thu ổn định trong top đầu những doanh nghiệp cùng ngành.

Với đội ngũ chuyên môn cao, nguồn tài chính ổn định và kế hoạch tài chính khoa học là cơ sở đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của Ricons luôn đạt được kết quả tốt nhất.