Banner

An toàn lao động

An toàn lao động

Tại Ricons, An toàn lao động không chỉ là giá trị cốt lõi mà còn là một nét văn hóa và được quy định cụ thể trong Chính sách An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp & Môi trường. Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp đang được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 và hệ thống về quản lý về môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015.

Hệ thống an toàn trên các công trường được vận hành chặt chẽ và chuyên nghiệp bởi Ban an toàn lao động. Trên mỗi dự án là các ủy ban an toàn công trường với các hoạt động tiêu biểu như: đào tạo chuyên môn, huấn luyện an toàn; phân tích đánh giá rủi ro trước khi thi công; kiểm soát an toàn hiện trường; kiểm soát an ninh,…

Chúng tôi hiểu rằng, văn hóa an toàn tại Ricons chính là lời cam kết với khách hàng, đối tác, là trách nhiệm với hàng trăm nghìn người lao động đang làm việc trong công trường.

Việc đạt chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và ISO 14001: 2015 là minh chứng cho quá trình nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty nhằm cải tiến quản lý, nâng cao hiệu quả công việc, loại bỏ các mối nguy, giảm thiểu rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp đồng thời giảm thiểu tối đa tác động xấu với môi trường. Hơn nữa, Ricons càng khẳng định uy tín của Tổng thầu hàng đầu và luôn xem an toàn là giá trị cốt lõi trong toàn bộ hoạt động của Công ty.